top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverTessa van der Minne

Wat heeft feedback met innovatie te maken?

Bijgewerkt op: 12 apr. 2023

En hoe kan een DISC- of Management Drives profielanalyse bijdragen aan een feedbackcultuur?


"Feedback is een cadeautje”, zeggen ze wel eens. Jammer dat je het bijna nooit krijgt… Of in ieder geval niet op een effectieve manier.

Bij Envalue is innovatie belangrijk en dus wilden ze feedback!


Afgelopen jaar heb ik Envalue ondersteund bij het bepalen van de interne kernwaarden. Om te voorkomen dat de waarden lege hulzen werden, hebben we vervolgens een plan gemaakt: hoe kan de organisatie die waarden (blijven) waarmaken en een omgeving creëren waarin ze worden nageleefd?


Dus hoe ga je vervolgens van waarden naar kerncompetenties en cultuur?

Bijgevoegd plaatje geeft mooi weer wat nodig is om een innovatieve omgeving te creëren. Zoals je ziet, is ‘self awareness’ heel belangrijk en dat resulteerde in de kerncompetentie ‘know yourself’: het vergroten van zelfkennis.


Absolute voorwaarde daarvoor is natuurlijk een omgeving waarin feedback welkom is.

Om deze kerncompetentie te ondersteunen, krijgt iedereen bij Envalue daarom een DISC-analyse. Dit is een mooi startpunt voor het vergroten van de zelfkennis èn voor het ophalen van feedback. We starten met gesprekken: welke valkuilen en talenten herkennen collega’s in elkaar? Zo maken we blinde vlekken bespreekbaar. Het werden interessante feedbackgesprekken, waarin men zich openstelden - en het deed ook zeker wat met de onderlinge verbindingen en kwetsbaarheid.


Die gesprekken en de DISC-analyse leiden vervolgens tot persoonlijke ontwikkeldoelen en die worden weer getoetst in de performancegesprekken.


Mooi voorbeeld van hoe je als bedrijf ruimte creëert voor wederzijds begrip, vertrouwen, kwetsbaarheid en zelfreflectie met als resultaat: een innovatieve cultuur.
36 weergaven

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2 Post
bottom of page