top of page

VERBONDEN & EFFICIËNTE TEAMS

Verbonden & Efficiënte Teams: Tekst

WAAR STA JIJ MET JE TEAM?

Loopt het lekker en wil je het team potentieel vergroten? Of is er gedoe en loopt het niet soepel?
Is team ontwikkeling een wens of een noodzaak?

WENS/PREVENTIEF?

Gaat het goed in jouw team, werkt iedereen gemoedelijk samen en heb je de wens en het vermoeden dat er meer in zit? Of begrijp jij als geen ander dat wanneer een team elkaar goed kent, ze ook beter samenwerken op de stressvolle momenten of wanneer het spannend wordt.

NOODZAAK?

Loopt het momenteel niet zo goed? Is er veel veranderd binnen het team? is het verloop of verzuim hoog? Zijn teamleden ontevreden, wordt er over elkaar gepraat in plaats van met elkaar, is er groepjesvorming of is de samenwerking gestaakt?

Verbonden & Efficiënte Teams: Diensten

TEAM ONTWIKKELING

TEAM ONTWIKKELING 'WENS'
1 DAG

Dagdeel 1 richten we ons op de theorie van Management Drives en de individuele profielen. 

Dagdeel 2 staat in het teken van en  verdieping van kennis van elkaars profielen doormiddel van oefeningen. Zodat je nog meer begrip hebt van de drijfveren, allergieën en motivatie van de ander.  

Resultaat

•    Het vergroten van zelfkennis en kennis van de ander
•   Uitgesproken verwachtingen en behoeftes over en weer

•  Ruimte voor begrip en compassie ten tijde van drukte en stress

•  Ruimte en taal voor het uitspreken van (toekomstige) verwachtingen en behoeftes

TEAM ONTWIKKELING 'WENS' 

PROGRAMMA


Dagdeel 1, 2 & 3: Inzicht in jezelf en de ander

Tijdens deze dagdelen richten we ons (kort) op de theorie van Management Drives en (uitgebreid) op de individuele profielen. Daarnaast gaat het team zelf ontdekken. Doormiddel van oefeningen ontstaat er duidelijkheid over de behoefte, allergieën en verwachtingen over en weer. We zullen uitgebreid stil staan bij de allergieën: welk gedrag irriteert en of demotiveert.  

Dagdeel 4 & 5: Inzicht in het team
Tijdens deze dagdelen kijken we naar het teamprofiel, dynamiek, cultuur en de plek in de organisatie.  Tot slot gaan we aan de slag met de Management Drives teamscan. Er ontstaat inzicht en helderheid wat er nodig is om het teampotentieel te vergroten. 

Dagdeel 6: Verandering

In het laatste dagdeel zetten we de nieuwe inzichten om in verandering om de samenwerking en dus de prestaties van het team verder en blijvend te verbeteren.

Verbonden & Efficiënte Teams: Pakketten & tarieven

TEAM ONTWIKKELING 'NOODZAAK'

TEAM ONTWIKKELING 'NOODZAAK'

Deze sessie is op maat gemaakt

Om het 'probleem' te ontrafelen en te  (h)erkennen is het voortraject belangrijk. Het is spannend om het 'gedoe' aan te kijken en te bespreken. Elke situatie verschilt en vraagt om een aanpak op maat.  

Fases voorafgaand aan de teamsessie: 

  1. Onderzoek: Allereerst onderzoek ik het 'probleem' en de behoeftes van het team.  Dit doe ik door informatie op te halen bij diverse teamleden. Ook kijk ik hier naar de cultuur, dynamiek en de omgangsvormen.

  2. Advies: uit de gesprekken blijkt wat het team nodig heeft en hoeveel tijd hiervoor nodig is.

  3. Uitrollen: Samen bepalen we welke acties we gaan ondernemen en hoe de sessie(s) eruit komen te zien. Uiteraard maak ik hier een voorstel voor.

Verbonden & Efficiënte Teams: Pakketten & tarieven

WAT LEVERT TEAM ONTWIKKELING OP?

Iedereen zit goed in zijn vel en kan op een fijne manier zijn werk uitvoeren. Collega’s weten elkaar te vinden en werken makkelijk samen. Ze kijken eerst naar zichzelf en hun gedrag en communiceren op een verbindende manier met elkaar.

In het kort:

•    het vergroten van zelfkennis en kennis van de ander
•    uitgesproken verwachtingen en behoeftes over en weer
•    inzicht in sterke en zwakke plekken van het team
•    inzicht in de patronen, de groepsdynamiek & cultuur
•    de (h)erkenning van het 'probleem'
•    helderheid om anders naar het probleem en het team te kijken

Verbonden & Efficiënte Teams: Tekst

OVERIGE DIENSTEN

BEWUST LEIDINGGEVEN

Voor leidinggevenden die het verschil willen maken

HR ADVIES & INTERIM

HR advies op maat

Verbonden & Efficiënte Teams: Lijst

COMMUNICATIE TRAINING VOOR TEAMS MET MANAGEMENT DRIVES

Dagdeel 1 richten we ons op de theorie van Management Drives en de individuele profielen. 

Dagdeel 2 staat in het teken van verdieping van kennis van elkaars profielen doormiddel van oefeningen. Zodat je nog meer begrip hebt van de drijfveren, allergieën en motivatie van de ander.  

Resultaat

•     Vergroten van wederzijds begrip

  • Vergroten van zelfkennis en kennis over de ander

•   Uitgesproken verwachtingen en behoeftes over en weer

•  Ruimte en taal voor het uitspreken van (toekomstige) verwachtingen en behoeftes

Wanneer je bovenstaand bereikt hebt als team, ben je meer weerbaar ten tijde van stress en spanning en zal er 

Uiteraard kunnen we ook op maat een programma maken. Een toevoeging op deze training is een teamscan. Ik vertel hier graag mee over als je interesse hebt. 


Verbonden & Efficiënte Teams: Pakketten & tarieven
bottom of page